ژل‌های زناشویی Emotion , ژل های زناشویی ایموشن ژل‌های زناشویی Emotion , خرید ژل‌های زناشویی Emotion , فروش ژل‌های زناشویی Emotion , سفارش ژل‌های زناشویی Emotion , قیمت ژل‌های زناشویی Emotion , ژل های زناشویی ایموشن http://nazaninbanuu.mihanblog.com 2020-09-16T08:38:55+01:00 text/html 2015-11-17T18:33:37+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com خرید اینترنتی ژل های جنسی ایموشن http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/360 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;<a href="http://kimiabazar.com/g-sa5292_17480_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86.html" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/g-sa5292_17480_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86.html">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد <span style="color: #993300;" data-mce-style="color: #993300;">اسپری تاخیری ایموشن ویژه آقایان</span> اینجا کلیک کنید</a><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;<a href="http://kimiabazar.com/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ژل‌های زناشویی ایموشن ویژه خانم ها</span> اینجا کلیک کنید</a><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://kimiabazar.com/sa3363_17480_%DA%98%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A.html" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/sa3363_17480_%DA%98%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A.html">&nbsp;برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span style="color: #808000;" data-mce-style="color: #808000;">ژل زناشویی ویژه آقایان تاخیری </span>اینجا کلیک کنید</a><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://kimiabazar.com/sa3406_17480_%DA%98%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86.html" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/sa3406_17480_%DA%98%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86.html">&nbsp;برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span style="color: #339966;" data-mce-style="color: #339966;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ژل حجم دهنده ایموشن</span> ویژه آقایان</span> اینجا کلیک کنید</a><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><div align="center"><a href="http://kimiabazar.com/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html"><img style="border: 1px solid #777; margin-top: 10px; width: 85%; max-width: 468px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930901171036emotion_h.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930901171036emotion_h.gif" data-mce-style="border: 1px solid #777; margin-top: 10px; width: 85%; max-width: 468px;"></a><br data-mce-bogus="1"></div> text/html 2015-10-31T15:52:48+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com خرید آنلاین ادكلن مردانه VIP 212 for men http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/358 <blockquote><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma;"> ادكلن مردانه VIP 212 for men</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 51); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong> <span data-mce-style="color: #f4a460;" style="color: rgb(244, 164, 96);">با رایحه</span></strong></span><strong><span data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #f4a460;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(244, 164, 96);"> شیرین و ملایم</span></strong></span></p></blockquote><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">پرفروش ترین عطر سال 20</span><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" lang="en-us">12</span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" lang="fa"> در اروپا</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><span lang="fa">آقایان</span> حتما عاشق این عطر میشن ...!!!</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">رایحه فوق العاده دلپذیر و دوست داشتنی</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;">100% اورجینال</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">ماندگاری بالا</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">غلظت عالی <span lang="en-us">80</span>% خالص</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 153, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> این عطر بسیار خوشبو با رایحه ای عالی محصول سال 20<span lang="en-us">12</span> میلادی</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff9900; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> &nbsp;كمپانی معتبر و بزرگ می باشد</span> <span lang="fa">.</span></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma;"><strong><span lang="fa">این</span></strong></span><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff9900;" style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong> ادكلن روحیه یك مرد كاملا قوی و امروزی را به شما می دهد</strong></span></span></span></p><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;ادكلنی مشهور با رایحه ی فوق العاده جذاب</span></span></h2><h2 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; color: #800080; font-size: small;"> &nbsp;اگر می خواهید كانون توجه دیگران قرار بگیرید ، این ادكلن را انتخاب كنید</span></h2><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/212-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/212-2.jpg" border="0" height="344" width="435"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">46800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>39000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2463" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2463"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2463" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2463"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma;">این ادكلن توسط نماینده&nbsp; كمپانی </span></strong> <span data-mce-style="color: #008000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: Tahoma;"> <strong><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">Carolina Herrera </span></strong> <span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>در كشور امارات بسته بندی و&nbsp; آماده شده است</strong></span></span></span></p><p style="line-height: 35px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 35px;" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> بهترین عطر برای <span lang="fa">آقایانی</span> كه عاشق جذب شدن</span></p><p style="line-height: 35px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 35px;" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> &nbsp;شخص مقابل&nbsp;و زوم شدنشان روی رایحه عطر آنهاست میباشد</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: black; font-size: small;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp; <span data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">شما در اختیار جذابیت ...</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: black; font-size: small;"></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: black; font-size: small;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/212-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/212-3.jpg" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: black; font-size: small;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">46800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>39000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: black; font-size: small;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2463" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2463"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2463" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2463"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: black; font-size: small;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> این عطر بسیار خوشبو با رایحه ای عالی محصول سال 20<span lang="en-us">12</span> میلادی</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> &nbsp;كمپانی معتبر و بزرگ می باشد</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">هدیه ای مناسب برای آنكه دوستش دارید.....</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #800080; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">آخرین چیزی كه برای </span> <span data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">جذابیت</span><span data-mce-style="color: #800080; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;"> نیاز دارید.</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;">برای <span lang="fa">آقا پسرهای خوش</span> سلیقه</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/detail.aspx?q=sa2463&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.com/detail.aspx?q=sa2463&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: small; color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span lang="FA"><span lang="FA"><span style="font-family: Tahoma; color: #800080; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: Tahoma; color: #800080; font-size: medium;"><span style="color: #ff6600; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff6600; font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-size: 14pt; color: #cc00cc; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></a></p> text/html 2015-10-25T09:35:24+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com خرید حجم دهنده لب Fullips http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/357 <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">افرادی که در حال حاضر از فرم لبهای خود راضی نیستند و به دنبال حجیم تر کردن لبهای خود هستند، مجبورند در لبهای خود ژل یا چربی تزریق کنند و هزینه های سنگین بابت این کار پرداخت کنند.<br> با فولیپس می توانید با روش قدیمی، مضر و درد آور تزریق ژل و چربی خداحافظی کنید!!!</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">افزایش حجم لب بدون نیاز به سوزن،تزریق ژل و چربی</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940612112245Fullips2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940612112245Fullips2.jpg"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">مزیت استفاده از حجم دهنده لب فولیپس بجای تزریق ژل و چربی:</span></strong></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;-تاثیری بسیار رضایت بخش تر از تزریق<br> -افزایش حجم طبیعی لب<br> -حفظ خطوط لب و بافت لب شما<br> -بدون هیچ گونه عوارض، درد و کبودی<br> -بدون هیچگونه از عوارض تزریق از جمله: نا متناسب بودن فرم لب، گلوله شدن ژل در لب ، فلج شدن بافت لب، افتادگی لب بعد از تزریق، غیر قرینگی شدن فرم لب و …!</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940612112323Fullips3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940612112323Fullips3.jpg"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></p><h4 style="text-align: center;">حجم دهنده لب Fullips</h4><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></p><p style="text-align: center;" class="product-info-price">قیمت: <span style="text-decoration: line-through;" data-mce-style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>15000 تومان</p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> </a><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa10647" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa10647"><img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> </a><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa10647" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa10647"><img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></p><ul style="text-align: center;" dir="rtl"><li style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">فقط و فقط در عرض چند ثانیه</span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">بزرگ کننده و حجم دهنده ی آسان</span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;">بدون عوارض جانبی و با عملکرد کاملا طبیعی</span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;"><span class="st"><span dir="rtl">زیبا و متفاوت با <em>حجم دهنده لب</em> فولیپس</span></span></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;"><span class="st"><span dir="rtl">زیبایی را به خودتان هدیه دهید</span></span></span></span></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;" data-mce-style="font-size: 14px;"><span class="st"><span dir="rtl">راهی ساده برای اثبات زیبایی خود به دیگران</span></span></span></span></li></ul><p style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></p><div style="text-align: right;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/sa10647_17480_%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A8-Fullips.html" data-mce-href="http://kimiabazar.com/sa10647_17480_%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A8-Fullips.html"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;<strong>برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</strong></strong></span></a><br data-mce-bogus="1"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></strong></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></strong></span></div><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br></span></p> text/html 2015-10-15T09:03:56+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com فروش اینترنتی ژل زناشویی ، فروشگاه اینترنتی کیمیابازار http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/356 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;<a href="http://kimiabazar.com/g-sa5292_17480_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86.html" target="_blank">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد <span style="color: #993300;">اسپری تاخیری ایموشن ویژه آقایان</span> اینجا کلیک کنید</a><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;<a href="http://kimiabazar.com/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html" target="_blank">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span style="color: #ff0000;">ژل‌های زناشویی ایموشن ویژه خانم ها</span> اینجا کلیک کنید</a><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://kimiabazar.com/sa3363_17480_%DA%98%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A.html" target="_blank">&nbsp;برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span style="color: #808000;">ژل زناشویی ویژه آقایان تاخیری </span>اینجا کلیک کنید</a><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><a href="http://kimiabazar.com/sa3406_17480_%DA%98%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86.html" target="_blank">&nbsp;برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span style="color: #339966;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ژل حجم دهنده ایموشن</span> ویژه آقایان</span> اینجا کلیک کنید</a><br></span></span></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><div align="center"><a href="http://kimiabazar.com/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html" target="_blank"><img style="border: 1px solid #777; margin-top: 10px; width: 85%; max-width: 468px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930901171036emotion_h.gif" alt=""></a></div> text/html 2015-08-30T15:54:36+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com ژل زناشویی http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/355 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-size: small;"><strong style="color: #00962d;" data-mce-style="color: #00962d;">ژل س<span data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">بز: Fresh</span></strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: small;"><span data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">اولین و مهمترین قدم در یک رابطه جنسی سالم</span> حفظ بهداشت فردی میباشد این ژل با خاصیت ضدعفونی کنندگی و ایجاد طراوت و پاکیزگی در دستگاه تناسلی مانع از ایجاد عفونت های عمومی میگردد. و در هنگام نزدیکی و یا دوران عادت ماهانه کاربرد دارد. نحوه استفاده : مقداری از ژل را قبل از نزدیکی و یا دردوران عادت ماهانه دو بار در روز و هر بار به مدت 5 دقیقه در ناحیه خارجی دستگاه تناسلی مالیده و پس از آن با آب ولرم شستشو دهید .</span></p><div style="float: right; color: #3c3c3c;" data-mce-style="float: right; color: #3c3c3c;"><p style="color: #cf27d9; text-align: center;" data-mce-style="color: #cf27d9; text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong style="color: #cf27d9; text-align: center;" data-mce-style="color: #cf27d9; text-align: center;">ژل صورتی: Desire</strong></span></p><p style="color: #cd27dd; direction: rtl; text-align: justify;" data-mce-style="color: #cd27dd; direction: rtl; text-align: justify;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">این ژل دارای خاصیت تحریک پذیری و افزایش میل جنسی در بانوان بوده و در خانم هایی که هیچگونه تمایل جنسی نداشته و یا از اختلالات جنسی و همچنین نزدیکی همراه با درد و عدم لوبریکانت سازی مناسب واژن حین نزدیکی و عدم ارگاسم رنج میبرند کاربرد دارد . نحوه استفاده : 30 دقیقه قبل ازنزدیکی مقداری از ژل را روی ناحیه مخاطی واژن مالیده و پس از آن فرد تمایل</span> بیشتری برای آغاز و انجام فعالیت آمیزشی پیدا میکند . دقت شود حتما ناحیه لابیال و کلیتورال به ژل اغشته گردد</span></p><p style="color: #484549; text-align: center;" data-mce-style="color: #484549; text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong style="color: #484549;" data-mce-style="color: #484549;"> <span id="LCat3">ژل طوسی: Erectra</span></strong></span></p><p style="color: #6e646e; text-align: justify; direction: rtl;" data-mce-style="color: #6e646e; text-align: justify; direction: rtl;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">این ژل جهت حفظ و ایجاد نعوظ در آقایان کاربرد داشته و آقایانی که دچار مشکل نعوظ هستند میتوانند از این ژل استفاده نمایند. نحوه استفاده : 30 دقیقه قبل از نزدیکی مقداری از ژل را بر روی آلت مالیده و به مدت 5 دقیقه ماساژ داده و سپس حتما باید با آب شستشو داده شود. قابل توجه است که تحت هیچ شرایطی نباید واژن خانم ها به این ژل آغشته گردد. همچنین این ژل برای آقایانی که دچار بیماری قلبی ، دیابت و فشارخون هستندو منع استفاده ازقرصهای Erection را دارند مناسب میباشد .</span></p><p style="color: #6e646e; direction: rtl; text-align: center;" data-mce-style="color: #6e646e; direction: rtl; text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong style="color: #e81313;" data-mce-style="color: #e81313;"><span id="LCat2">ژل قرمز : Enjoy</span></strong></span></p><p style="color: #6e646e; text-align: justify; direction: rtl;" data-mce-style="color: #6e646e; text-align: justify; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;" data-mce-style="color: #ff0000; font-size: small;">این ژل حاوی عصاره انار بوده که ضمن ایجاد خاصیت چسبندگی به بازگرداندن لذت جنسی به بانوان و همسرشان کمک می نماید . خانمهایی که دچار شل شدگی عضلات واژن و باز شدن بیش از حد لومن میباشند میتوانند از این ژل جهت تنگ شدن واژن استفاده نمایند. نحوه استفاده : 20 دقیقه قبل از نزدیکی ناحیه واژن را به مقداری از ژل آغشته نمایید .</span></p><p style="color: rgb(110, 100, 110); direction: rtl; text-align: center;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930901171311emotion_5.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930901171311emotion_5.jpg" height="141" width="512"><br></p><p style="color: rgb(110, 100, 110); direction: rtl; text-align: center;" data-mce-style="color: #6e646e; direction: rtl; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;" data-mce-style="color: #ff0000; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><strong>با متعادل کردن ترشحات و PH واژن مانع از ایجاد بوی نامطبوع ، خارش و سوزش در ناحیه تناسلی میگردد</strong></strong></span></span></p><div align="center"><div class="kelid_kharid_table" style="background-color: #ebebeb; border-collapse: collapse; border-spacing: 0; text-align: center; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: 1px 1px 5px #777; font-weight: bold; margin: 10px auto; direction: ltr;" data-mce-style="background-color: #ebebeb; border-collapse: collapse; border-spacing: 0; text-align: center; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: 1px 1px 5px #777; font-weight: bold; margin: 10px auto; direction: ltr;" align="center"><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6180" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6180"> <img style="max-width: 150px;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="max-width: 150px;" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {39900} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ صورتی</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6176" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6176"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {29000} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ قرمز</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6178" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6178"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {25000} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ زرد</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6177" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6177"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {29000} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ نانجی</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6179" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6179"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {38000} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ طوسی</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6181" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6181"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {23500} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ سبز</div></div></div></div><div style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;" data-mce-style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930901171057emotion_1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930901171057emotion_1.jpg" height="235" width="434"></div><div style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;" data-mce-style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;">&nbsp;<a href="http://kimiabazar.org/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><strong> <strong>برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</strong></strong></span></a><br data-mce-bogus="1"></div><div style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;" data-mce-style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;">&nbsp;</div><p style="color: #6e646e; text-align: justify; direction: rtl;" data-mce-style="color: #6e646e; text-align: justify; direction: rtl;"><br></p></div> text/html 2015-08-09T13:42:29+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com خرید اینترنتی ژل‌های زناشویی Emotion،کیمیا بازار http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/353 <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><div align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="border: 1px solid #777; margin-top: 10px; width: 85%; max-width: 468px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930901171036emotion_h.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930901171036emotion_h.gif" data-mce-style="border: 1px solid #777; margin-top: 10px; width: 85%; max-width: 468px;"></span></div><div style="direction: rtl; color: #303030; font-weight: bold;" data-mce-style="direction: rtl; color: #303030; font-weight: bold;" align="center"><p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p><h1 style="font-size: 20px; color: #f70307;" data-mce-style="font-size: 20px; color: #f70307;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ژل‌های زناشویی Emotion</span></h1><p align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" id="ctl00_head_lblGoodBody"> <span lang="fa">محصولی فوق العاده برای</span><span lang="fa"> تحكیم پیوند زناشویی</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span lang="fa">تجربه ای نو از احساس</span></strong></span></p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>:: مشتری گرامی در صورت ثبت سفارش، این محصول به نام رنگ همان ژل (ژل قرمز)ارسال خواهد شد ::</strong></span></div><div style="direction: rtl; color: #303030; font-weight: bold;" data-mce-style="direction: rtl; color: #303030; font-weight: bold;" align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></span></div><div style="direction: rtl; color: #303030; font-weight: bold;" data-mce-style="direction: rtl; color: #303030; font-weight: bold;" align="center"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><strong>با متعادل کردن ترشحات و PH واژن مانع از ایجاد بوی نامطبوع ، خارش و سوزش در ناحیه تناسلی میگردد</strong></strong></span><div align="center"><div class="kelid_kharid_table" style="background-color: #ebebeb; border-collapse: collapse; border-spacing: 0; text-align: center; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: 1px 1px 5px #777; font-weight: bold; margin: 10px auto; direction: ltr;" data-mce-style="background-color: #ebebeb; border-collapse: collapse; border-spacing: 0; text-align: center; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: 1px 1px 5px #777; font-weight: bold; margin: 10px auto; direction: ltr;" align="center"><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6180" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6180"> <img style="max-width: 150px;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="max-width: 150px;" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {39900} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ صورتی</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6176" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6176"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {29000} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ قرمز</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6178" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6178"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {25000} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ زرد</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6177" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6177"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {29000} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ نانجی</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6179" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6179"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {38000} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ طوسی</div></div><div class="kelid_kharid_row" style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" data-mce-style="width: inherit; display: table-row; border-bottom: 1px solid #999;" align="center"><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6181" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6181"> <img src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" width="100%"></a><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center"><span>قیمت: {23500} تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" data-mce-style="display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important; direction: rtl;" align="center">رنگ سبز</div></div></div></div><div style="margin-top: 60px; overflow: auto;" data-mce-style="margin-top: 60px; overflow: auto;" align="center"><img style="border: 1px solid #777; display: inline-block; margin: 10px; width: 50%; max-width: 120px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930901171043emotion_p.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930901171043emotion_p.gif" data-mce-style="border: 1px solid #777; display: inline-block; margin: 10px; width: 50%; max-width: 120px;"> <img style="margin: 10px; width: 50%; max-width: 120px; border: 1px solid #777; display: inline-block;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930901171043emotion_p.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930901171043emotion_p.gif" data-mce-style="margin: 10px; width: 50%; max-width: 120px; border: 1px solid #777; display: inline-block;"></div><div style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html" data-mce-href="http://kimiabazar.org/g-sa6175_17480_%DA%98%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%8A-Emotion.html"><span style="font-size: large;"><strong>&nbsp;<strong>برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</strong></strong></span></a></div><div style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></div><div style="margin-top: 20px; width: 100%; display: inline-block; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="margin-top: 20px; width: 100%; text-align: right; display: inline-block;" data-mce-style="margin-top: 20px; width: 100%; text-align: right; display: inline-block;"><br data-mce-bogus="1"></div></div> text/html 2015-07-17T10:53:21+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com خرید اینترنتی موبر سان دپیل SunDepil http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/352 <h1 style="font-size: 20px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 20px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">موبر سان دپیل</span></h1><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">شما هم می توانید به جمع پرفروش ترین ، کار آمد ترین محصول موبر ها بپیوندید</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span id="yiv1372027235parag1">آیا میخواهید برای همیشه از شر موهای زائد خود خلاص شوید ؟</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span id="yiv1372027235parag1" style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong>با لیزر و پرداخت هزینه زیاد ؟</strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span id="yiv1372027235parag1">از بین بردن با زحمت زیاد ؟</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span id="yiv1372027235parag1">به کمک مواد شیمیایی ؟</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span id="yiv1372027235parag2">کندن موهای زائد ؟</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">سریعتر از آنچه که فکر می کنید موهای زائد ازبین میرود</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">فقط با چند حرکت ساده دست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">موبر سان دپیل SunDepil</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">مخصوص آقایان و خانمها</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">موبر معجزه گر سان دپیل</span></p><div><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img style="margin: 0 auto; width: 85%; display: block; max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393090613324214.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393090613324214.jpg" data-mce-style="margin: 0 auto; width: 85%; display: block; max-width: 530px;"></span></div><p style="text-align: right; direction: rtl;" data-mce-style="text-align: right; direction: rtl;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">سان دپیل نام یک موبر جدید و بدون دردسر اروپایی است که به سرعت موهای زائد شما را، هر کجایی که باشد از بین می‌برد. طرز کار با sundepil بسیار ساده است و شما فقط باید آن را روی دسته خود سوار کنید و شروع به کشیدن آن روی سطحی کنید که حاوی موهای زائد است. سان دپیل به صورت دستی اقدام به حذف موهای زائد می‌کند</span></p><div style="margin-top: 10px;" data-mce-style="margin-top: 10px;" align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img style="width: 85%; max-width: 530px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930906134807.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930906134807.jpg" data-mce-style="width: 85%; max-width: 530px;"></span></div><div class="kelid_kharid_table" align="center"><div class="kelid_kharid_row" align="center"><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6199" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6199"> <img style="width: 100%; border: 0;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="77" width="236"></a></span><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">قیمت: <span style="text-decoration: line-through;" data-mce-style="text-decoration: line-through;">11400تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>9500 تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">موبر sundepil</span></div></div></div><div style="margin-top: 30px; overflow: auto;" data-mce-style="margin-top: 30px; overflow: auto;"><div style="float: right; width: 50%; padding: -20px; margin-right: 10px; direction: rtl; margin-top: 20px; text-align: right; font-weight: lighter;" data-mce-style="float: right; width: 50%; padding: -20px; margin-right: 10px; direction: rtl; margin-top: 20px; text-align: right; font-weight: lighter;" align="center"><h1 style="font-size: 20px; color: #f01215; text-align: center;" data-mce-style="font-size: 20px; color: #f01215; text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">سان دپیل</span></h1><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">با داشتن دانه های ریز کریستال مختص موهای زائد بدن می باشد.این محصول می تواند در کلیه نقاط بدن مانند صورت، دست و پا،زیر بغلها ، بالا تنه و غیره استفاده شود.&nbsp;</span></div><div style="width: 47%; float: left;" data-mce-style="width: 47%; float: left;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img style="width: 100%; position: relative;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930906133204.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930906133204.jpg" data-mce-style="width: 100%; position: relative;" height="152" width="274"></span></div></div><p style="color: #393939; text-align: center; margin: 10px 10px; direction: rtl; font-weight: normal;" data-mce-style="color: #393939; text-align: center; margin: 10px 10px; direction: rtl; font-weight: normal;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><h1 style="font-size: 20px; color: #0c02f5;" data-mce-style="font-size: 20px; color: #0c02f5;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">روش استفاده از کرم موبر سان دپیل</span></h1><p><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ابتدا بر روی موهای زائد خود آب بریزید و موبر را به مانند تصویر بالا به صورت چرخشی روی آن بمالید موهای زائد شما به همین آسانی از بین خواهد رفت و هیچ اثری از جای موها باقی نمی ماند و همچنین رویش مجدد موها را نیز به تاخیر می اندازد . سان دپیل بزرگ برای پاها ، دستها و زیر بغل می باشد. سان دپیل کوچک برای از بین بردن موهای لب و چانه می باشد.</span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://kimiabazar.net/sa6199_17480_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%BE%D9%8A%D9%84.html" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/sa6199_17480_%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%BE%D9%8A%D9%84.html"><strong>&nbsp;<strong>برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</strong></strong></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2015-06-11T13:30:01+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com پد برای درد پریود قاعدگی عادت ماهانه http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/351 <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> مناسب برای: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> دردهای قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> ، قاعدگی های نامنظم ، حفاظت تخمدان ، رحم و مراقبت های بعد از زایمان . تسكین دردهای عامل سرمایی و گرفتگی عضلانی .</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">روش استفاده:</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">1/بعد از برداشتن روكش پد حدود 2 سانتی متر پائین ناف (روی پوست بدن)یا حتی روی لباس زیر چسبانده شود و جهت كاهش دردكمر بهتر است به همین فاصله آن را به</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;كمر بچسبانید.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">2/هر دوره مصرف شامل 2-3 روز قبل از شروع قاعدگی و روزانه به مدت 8 الی 12 ساعت محسوب میشود.توصیه می گردد برای دردهای قاعدگی شدید و قاعدگی های</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;ابتدایی 3-4 روز قبل از شروع قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> استفاده شود. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(102, 0, 102); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">3/</span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">استفاده از محصول در روزهای ابتدایی قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> بلامانع می باشد. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">4/ 20- 30روز جهت دردهای مختلف بعد از زایمان و حفاظت از تخمدان توصیه می شود.</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">توجه: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff6600;" style="color: rgb(255, 102, 0);">جهت استفاده شبانه روزی توصیه نمی شود.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);">در صورت تاثیر غیر طبیعی محصول استفاده از آن را متوقف نمائید. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> <span data-mce-bogus="1" data-mce-style="color: #990099;">به هیچ وجه برای افراد حامله استفاده نشود</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span data-mce-bogus="1" data-mce-style="color: #990099;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=sa2546&amp;s=17480&amp;t=1" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=sa2546&amp;s=17480&amp;t=1"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;<strong>برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</strong></strong></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><a href="http://kimiabazar.com/cd1125_17480_%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87.html" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cd1125_17480_%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87.html"><strong><strong></strong></strong></a><br data-mce-bogus="1"></span></p> text/html 2015-05-24T13:57:03+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com سی دی آموزش میوه آرایی http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/350 <p style="text-align: center;" dir="ltr" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"> حکاکی روی میوه</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #cc0000; font-family: Tahoma;">آیا می دانید زیبایی سفره میل به غذا خوردن را چند برابر می كند؟!</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-weight: bold; font-size: small;"> <span style="color: #990099;">اگر</span><span style="color: #990099;"> میخواهید سفره ای زیبا تر و متفاوت نسبت </span></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-weight: bold; font-size: small;"> <span style="color: #990099;">به سایرین با كمترین هزینه داشته باشید<span lang="fa">.</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #0000ff; font-size: small;"> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-weight: bold;">با ساده ترین وسایل در كمترین زمان ممكن بهترین سفره ها را بیارایید!</span></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>هنر خود را به نمایش بگذارید و حتی در آمد مناسبی از این راه كسب كنید !</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: small;"> <span style="color: #008000; font-weight: bold;">فقط برای شما كدبانوی خوش سلیقه و خلاق</span></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">میوه</span> آرایی مدرن مخصوص خانم های امروزی </span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>سفره منزل خود را به زیبا ترین شكل ممكن بیارایید</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">&nbsp;تا نظر همسر خود را بیشتر و بهتر از گذشته جلب كنید</span><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">!</span></strong></span></p><h3 style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: small; color: #cc0099;"> مهمان های خود را با بهترین سفره آرائی ها میخكوب كنید ...</span></h3><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #008000; font-family: Tahoma;">بهترین روشهای آراستن میوه و سبزیجات</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma;">آموزش گام به گام و كاملا تصویری</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;" lang="en-us"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma;">1 DVD</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/FruitDecorations-1.jpg" alt="" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">7800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>6500 </span>تومان</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;">هنر <span lang="fa">میوه</span> آرایی را به دیگر هنرهای خود اضافه كنید</span></strong></span></p><h3 style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><em style="font-style: normal;"> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"> <span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">سفره منزل خود را به زیبا ترین شكل ممكن بیارایید</span></span></em></strong></span></h3><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma;">سفره هایی با جلوه های دیداری بسیار زیبا<span lang="fa"> تهیه كنید</span></span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;">مهمان های خود را میخكوب كنید<span lang="fa">...</span></span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #cc0000; font-family: Tahoma;">سفره هایی به یاد ماندنی و مثال زدنی</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/FruitDecorations-4.jpg" alt="" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">7800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>6500 </span>تومان</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><ul style="text-align: center;" dir="rtl"><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش بیش از 25 مدل میوه آرایی </span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش ایجاد طرح بر روی قهوه</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش ایجاد طرح گل روی سطح هندوانه</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش ایجاد سبدهای زیبا با هندوانه و طالبی</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش ایجاد گل رز با استفاده از گوجه و هویج</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش نحوه آراستن بشقاب</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش نحوه تزیین سفره با خیار و كدو</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش ایجاد پرنده با استفاده از سیب</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">آموزش تزیین گل</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">و چندین آموزش بسیار زیبای دیگر...</span></p></li></ul><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/FruitDecorations-2.jpg" alt="" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">7800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>6500 </span>تومان</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">آراستن سبزی و میوه در یك سبد می تواند زیبایی </span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">و طراوت خاصی را به سفره شما ببخشد</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #990099; font-family: Tahoma;">شما باید جز<span lang="fa">و</span> بهترین ها باشید</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma;">تلفیق زیبایی و هنر</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #333333; font-family: Tahoma;">سفره هایی مدرن مخصوص اشخاص مدرن اندیش</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0066cc; font-family: Tahoma;">شما سزاوار تحسین دیگران هستید</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">با ساده ترین روش ها زیباترین سفره ها<span lang="fa">ی خود</span> را </span></strong><span lang="fa"><strong> <span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">چند برابر كنید</span></strong></span></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;">سفره آرایی مدرن مخصوص خانم های امروزی </span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #cc0099; font-family: Tahoma;">در كمترین زمان زیباترین میز غذا را بچینید</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/FruitDecorations-3.jpg" alt="" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">7800تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>6500 </span>تومان</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd1125" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">هنر میوه آرایی را به دیگر هنرهای خود اضافه كنید</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: small;"> <span style="color: #cc0099; font-weight: bold;">فقط برای شما كدبانوی خوش سلیقه و خلاق</span></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">حکاکی روی میوه</span> مخصوص خانم های امروزی </span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>سفره منزل خود را به زیبا ترین شكل ممكن بیارایید</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;">&nbsp;تا نظر همسر خود را بیشتر و بهتر از گذشته جلب كنید !</span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><a href="http://kimiabazar.com/cd1125_17480_%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%87.html" target="_blank"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="color: #990099;"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></a></p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> text/html 2015-04-26T18:49:00+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com خرید پد ضد درد قاعدگی بانوان http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/349 <p align="center"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span lang="fa">پد ضد درد قاعدگی بانوان</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #000080; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 128); font-family: Tahoma;">اگر درد دوران قاعدگی شما را آزار مید</span><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #000080; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 128); font-family: Tahoma;">هد</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">اگر در دوران قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> خود به دلیل درد <span lang="fa">نمی</span> توانید در اجتماع باشید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">اگر شما هم در دوران قاعدگی(پریود) نمیتوانید به خارج از منزل بروید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #6600cc; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Tahoma;">داروهای مسكن را دور بریزید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">این بار با تكنولوژی هزاره سوم</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">پد های </span>cura-heat <span lang="fa">مخصوص كاهش درد قاعدگی(پریود)</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">با خاصیت معجزه آسا</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #660033;" style="color: rgb(102, 0, 51);"> بسته ای گرم كننده جهت از بین بردن درد قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">با این پد در دوران قاعدگی(پریود) میتوانید به راحتی در اجتماع حضور داشته باشید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">دارای مجوز ورود محصولات پزشكی</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span lang="fa">پایداری و ماندگاری تا 12 ساعت بعد از استفاده</span></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span lang="fa">برای اولین بار در ایران</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-1.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span lang="fa"> دارای مجوز وزارت بهداشت</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> با خاصیت انرژی سنگ های آتشفشان و برخی خواص گیاهی دارویی</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff6600; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;"> بهبود گردش خون در رگها و مجاری</span></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);">تسكین دردهای عامل سرمایی و گرفتگی عضلانی</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-2.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">خصوصیات:</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;">پد مادون قرمز"لیدی"محصولی است با خاصیت انرژی سنگ های آتشفشان و برخی خواص گیاهی دارویی كه تركیب انرژی گرمایی ایجاد شده این محصول تا 12 ساعت در </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;">دمای 50 درجه سانتیگراد درد را كاهش می دهد.عملكرد اصلی محصول شامل بهبود گردش خون در رگها و مجاری بخشهای مورد استفاده می باشد.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> مناسب برای: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> دردهای قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> ، قاعدگی های نامنظم ، حفاظت تخمدان ، رحم و مراقبت های بعد از زایمان . تسكین دردهای عامل سرمایی و گرفتگی عضلانی .</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">روش استفاده:</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">1/بعد از برداشتن روكش پد حدود 2 سانتی متر پائین ناف (روی پوست بدن)یا حتی روی لباس زیر چسبانده شود و جهت كاهش دردكمر بهتر است به همین فاصله آن را به</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;كمر بچسبانید.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">2/هر دوره مصرف شامل 2-3 روز قبل از شروع قاعدگی و روزانه به مدت 8 الی 12 ساعت محسوب میشود.توصیه می گردد برای دردهای قاعدگی شدید و قاعدگی های</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;ابتدایی 3-4 روز قبل از شروع قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> استفاده شود. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(102, 0, 102); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">3/</span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">استفاده از محصول در روزهای ابتدایی قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> بلامانع می باشد. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">4/ 20- 30روز جهت دردهای مختلف بعد از زایمان و حفاظت از تخمدان توصیه می شود.</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">توجه: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff6600;" style="color: rgb(255, 102, 0);">جهت استفاده شبانه روزی توصیه نمی شود.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);">در صورت تاثیر غیر طبیعی محصول استفاده از آن را متوقف نمائید. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);">به هیچ وجه برای افراد حامله استفاده نشود</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/detail.aspx?q=sa2546&amp;s=17480&amp;t=4" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/detail.aspx?q=sa2546&amp;s=17480&amp;t=4"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;" data-mce-style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></span></a></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p> text/html 2014-09-23T18:16:00+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com خرید پد دو قطبی ضد درد مناسب برای رفع دردهای قاعدگی در خانم ها http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/348 <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> مناسب برای: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> دردهای قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> ، قاعدگی های نامنظم ، حفاظت تخمدان ، رحم و مراقبت های بعد از زایمان . تسكین دردهای عامل سرمایی و گرفتگی عضلانی .</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">روش استفاده:</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">1/بعد از برداشتن روكش پد حدود 2 سانتی متر پائین ناف (روی پوست بدن)یا حتی روی لباس زیر چسبانده شود و جهت كاهش دردكمر بهتر است به همین فاصله آن را به</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;كمر بچسبانید.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">2/هر دوره مصرف شامل 2-3 روز قبل از شروع قاعدگی و روزانه به مدت 8 الی 12 ساعت محسوب میشود.توصیه می گردد برای دردهای قاعدگی شدید و قاعدگی های</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;ابتدایی 3-4 روز قبل از شروع قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> استفاده شود. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(102, 0, 102); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">3/</span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">استفاده از محصول در روزهای ابتدایی قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> بلامانع می باشد. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">4/ 20- 30روز جهت دردهای مختلف بعد از زایمان و حفاظت از تخمدان توصیه می شود.</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">توجه: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff6600;" style="color: rgb(255, 102, 0);">جهت استفاده شبانه روزی توصیه نمی شود.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);">در صورت تاثیر غیر طبیعی محصول استفاده از آن را متوقف نمائید. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);">به هیچ وجه برای افراد حامله استفاده نشود</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"></span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">خصوصیات:</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"></span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;">پد مادون قرمز"لیدی"محصولی است با خاصیت انرژی سنگ های آتشفشان و برخی خواص گیاهی دارویی كه تركیب انرژی گرمایی ایجاد شده این محصول تا 12 ساعت در </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"></span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;">دمای 50 درجه سانتیگراد درد را كاهش می دهد.عملكرد اصلی محصول شامل بهبود گردش خون در رگها و مجاری بخشهای مورد استفاده می باشد.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa2546_17480_%D9%BE%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa2546_17480_%D9%BE%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.html"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;" data-mce-style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></span></a></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #990099;" style="color: rgb(153, 0, 153);"><br></span></span></p> text/html 2014-09-03T09:47:47+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com آموزش جدیدترین متدهای طراحی و فرنچ ناخن http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/347 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">آموزش طراحی ناخن در منزل</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #9933ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 51, 255); font-family: Tahoma;">آموزش جدیدترین متدهای طراحی و فرنچ ناخن</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff6600; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;">آموزش با ساده ترین ابزار در منزل</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">بدون نیاز به صرف هزینه ها بسیار زیاد آموزش و حضور در آموزشگاه</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #333333; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;">جدیدترین روش های طراحی روی ناخن را بیاموزید</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #6600ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(102, 0, 255); font-family: Tahoma;">آموزش طراحی مدرن توسط وسایل ساده و ابزار اولیه و حتی طراحی با اب؟!</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 51, 153); font-family: Tahoma;">آموزش اصول و قواعد فرنچ و طراحی روی ناخن</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #3366ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Tahoma;">نحوه صحیح لاك زدن روی ناخن تمیز كردن و محافظت و مراقبت از ناخن در منزل</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #333333; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;">آموزش استفاده از اكلیل و مهر ناخن</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff3399; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 51, 153); font-family: Tahoma;">آموزش طراحی ساده و پیشرفته روی ناخن</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">آموزش طراحی ابروباد و مدرن با استفاده از آب سرد</span></span></strong></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma;">حرفه ای بودن را تجربه كنید</span></strong></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff6600; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;">آموزش تصویری انواع روشهای<span lang="fa"> طراحی</span> ناخن </span><span data-mce-style="color: #3366ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></strong></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #6600ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(102, 0, 255); font-family: Tahoma;">با این مجموعه خود را برای یك شغل مناسب آماده كنید</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="ltr" align="center"><span style="font-size: small; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;">1 DVD</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-1.jpg" border="0"></span></p><table id="table34" style="background-color: rgb(255, 255, 255); width: 460px; margin-left: auto; margin-right: auto;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="yazi" align="left" height="18" width="186"><p style="margin-right: 5px;" data-mce-style="margin-right: 5px;" align="center"><span style="font-size: small;">آموزش طراحی ناخن در منزل</span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center" width="132"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="fa">6000</span>تومان</span></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3135" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3135"> <img src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" alt="" data-mce-src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" border="0"></a></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></td></tr><tr><td class="yazi" align="left" height="18" width="186"><p align="center"><span style="font-size: small;">پكیج طراحی ناخن(مهر طراحی+برچسب فرنچ+ سی دی آموزشی)<span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1728" style="color: black;"><strong><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1729" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1730" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1731" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa">با 30% تخفیف</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center" width="132"><p style="margin-right: 5px;" data-mce-style="margin-right: 5px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> 12500 تومان</span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1623" style="color: black; font-size: small;"> <strong> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=grp60045882" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=grp60045882"> <img src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" alt="" data-mce-src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" border="0"></a></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold;" style="font-weight: bold;"><span data-mce-style="color: #9933ff;" style="color: rgb(153, 51, 255);">پنجره ای رو به خلاقیت و زیبایی</span></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold;" style="font-weight: bold;"><span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);">آموزش های فوق تخصصی</span></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: bold; font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #3366ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Tahoma;">زیبایی حق شماست</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #333333; font-family: tahoma;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma;">آموزش كاملا تصویری ، گام به گام و بسیار ساده</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-2.jpg" border="0"></span></p><table id="table35" style="background-color: rgb(255, 255, 255); width: 460px; margin-left: auto; margin-right: auto;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="yazi" align="left" height="18" width="186"><p style="margin-right: 5px;" data-mce-style="margin-right: 5px;" align="center"><span style="font-size: small;">آموزش طراحی ناخن در منزل</span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center" width="132"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="fa">6000</span>تومان</span></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3135" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3135"> <img src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" alt="" data-mce-src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" border="0"></a></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></td></tr><tr><td class="yazi" align="left" height="18" width="186"><p align="center"><span style="font-size: small;">پكیج طراحی ناخن(مهر طراحی+برچسب فرنچ+ سی دی آموزشی)<span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1720" style="color: black;"><strong><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1721" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1722" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1723" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa">با 30% تخفیف</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center" width="132"><p style="margin-right: 5px;" data-mce-style="margin-right: 5px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> 12500تومان</span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1649" style="color: black; font-size: small;"> <strong> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=grp60045882" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=grp60045882"> <img src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" alt="" data-mce-src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" border="0"></a></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma;">به راحتی با كمترین هزینه و در منزل ناخن<span lang="fa"> های خود را طراحی كنید</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff3399; font-family: tahoma;" style="color: rgb(255, 51, 153); font-family: tahoma;">دختر خانوم هایی جوانی كه می خواهند همیشه <span lang="fa">تك</span> باشند</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold;" style="font-weight: bold;">مجموعه ای بی نظیر برای اولین بار درایران</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-3.jpg" border="0"></span></p><table id="table36" style="background-color: rgb(255, 255, 255); width: 460px; margin-left: auto; margin-right: auto;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="yazi" align="left" height="18" width="186"><p style="margin-right: 5px;" data-mce-style="margin-right: 5px;" align="center"><span style="font-size: small;">آموزش طراحی ناخن در منزل</span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center" width="132"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="fa">6000</span>تومان</span></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3135" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3135"> <img src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" alt="" data-mce-src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" border="0"></a></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></td></tr><tr><td class="yazi" align="left" height="18" width="186"><p align="center"><span style="font-size: small;">پكیج طراحی ناخن(مهر طراحی+برچسب فرنچ+ سی دی آموزشی)<span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1718" style="color: black;"><strong><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1719" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa">با 30% تخفیف</span></span></span></span></strong></span></span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center" width="132"><p style="margin-right: 5px;" data-mce-style="margin-right: 5px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> 12500تومان</span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1677" style="color: black; font-size: small;"> <strong> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=grp60045882" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=grp60045882"> <img src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" alt="" data-mce-src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" border="0"></a></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></td></tr></tbody></table><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">مجموعه آموزش تكنیك ها، ترفندها و فنون<span lang="fa"> طراحی ناخن</span></span></strong></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff6600; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;">شما هم می توانید بهترین در این حرفه باشید</span></strong></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-4.jpg" border="0"></span></p><table id="table37" style="background-color: rgb(255, 255, 255); width: 460px; margin-left: auto; margin-right: auto;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="yazi" align="left" height="18" width="186"><p style="margin-right: 5px;" data-mce-style="margin-right: 5px;" align="center"><span style="font-size: small;">آموزش طراحی ناخن در منزل</span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center" width="132"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="fa">6000</span>تومان</span></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3135" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd3135"> <img src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" alt="" data-mce-src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" border="0"></a></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></td></tr><tr><td class="yazi" align="left" height="18" width="186"><p align="center"><span style="font-size: small;">پكیج طراحی ناخن(مهر طراحی+برچسب فرنچ+ سی دی آموزشی)<span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1724" style="color: black;"><strong><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1725" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1726" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1727" style="color: black;"><span data-mce-style="font-weight: bold; color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa">با 30% تخفیف</span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center" width="132"><p style="margin-right: 5px;" data-mce-style="margin-right: 5px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> 12500تومان</span></p></td><td class="yazi" style="background-color: #ffffff;" data-mce-style="background-color: #ffffff;" align="center"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1705" style="color: black; font-size: small;"> <strong> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #990099; font-family: Tahoma;" style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 153); font-family: Tahoma;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=grp60045882" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=grp60045882"> <img src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" alt="" data-mce-src="http://forosh.biz/template/4/img/listshop.gif" border="0"></a></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></td></tr></tbody></table><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" lang="fa"><strong> <span data-mce-style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma;">به آرایشگری توانا ، ماهر و به روز تبدیل شوید</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="letter-spacing: normal; font-weight: bold;" style="letter-spacing: normal; font-weight: bold;" lang="fa"> برای خانم های مشكل پسند و خوش سلیقه</span></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="letter-spacing: normal; font-weight: bold;" style="letter-spacing: normal; font-weight: bold;" lang="fa"> ناخنهای زیبا = دستان زیبا</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-5.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/nailfrench-5.jpg" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">در ضمن كلیه ابزارهای و وسایل استفاده شده در این اموزش در همین فروشگاه موجود می باشد از جمله:</span></span></p><ul style="text-align: center;" dir="rtl"><li dir="rtl"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">اكلیل فرنچ ناخن</span></span></p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><span lang="fa"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">اكلیل میوه</span></span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="fa"> ای و فانتزی</span></span></span></p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">مهر طراحی ناخن</span></span></p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">شابلون فرنچ ناخن</span></span></p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">لاك مخملی</span></span></p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">لاك مگنت</span></span></p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">لاك شبرنگ و ده ها محصول بی نظیر دیگر برای علاقمندان به هنر طراحی ناخن</span></span></p></li></ul><p><span style="font-size: small;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/g-cd3134_17480_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/g-cd3134_17480_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84.html"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;" data-mce-style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p> text/html 2014-06-27T14:18:48+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com آموزش ایروبیک از مقدماتی تا پیشرفته زنان http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/346 <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;</span></span><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">آموزش ایروبیک بانوان</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">از وضعیت اندام خود رضایت ندارید؟</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800080; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;"> میخواهید زیبایی اندام خود را حفظ کنید؟</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> دوست دارید همیشه سالم و با طراوت باشید؟</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma;">&nbsp;ایا میدانید که تناسب اندام 60 درصد زیبایی هر فردی را به خود اختصاص می دهد ؟؟!!</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #008080; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 128, 128); font-family: Tahoma;">تناسب اندام به صورت کاملا طبیعی بدون استفاده از هیچ دارو و یا هیچ عمل جراحی زیان باری .</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">&nbsp;باشگاه را به خانه ی خود ببرید</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800080; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;"> آموزش ایروبیک از مقدماتی تا پیشرفته</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma;"> همراه با دانستنیهای لازم و مفید درباره ایروبیک با استاد حبیبه بابایی</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma;">در قالب پکیج اورجینال شکیل و DVD اورجینال نقره ای</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">قابل پخش در دستگاه های خانگی و کامپیوتر </span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">100 % <span lang="fa">اورجینال</span></span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;">1 DVD</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930317181027irobic-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930317181027irobic-1.jpg" border="0"></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> سفارش&nbsp; مجموعه آموزشی “ایروبیک بانوان“</strong></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> در قالب پکیج اورجینال – </strong><strong> به قیمت تنها 1<span lang="en-us">29</span>00 تومان </strong></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> این محصول دارای پشتیبانی کامل پس از فروش است</span></strong></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">ورزش ایروبیک علاوه بر اینکه آرام بخشی بدون مسکن است و ایجاد روحیه و نشاط میکند، فواید بسیار ارزشمند دیگری مانند اکسیژن گیری بیشتر، قوی شدن قلب، تولد رگهای بیشتر در بدن، از بین بردن دردهای عضلانی را دارد.<br> ایروبیک وسیله‌ای مؤثر برای جلوگیری از افسردگی، بی‌حوصلگی، بی‌تابی است، چون هورمون اندروفین در بدن تولید می‌شود و باعث ایجاد نشاط، تمرکز ذهن و بالا رفتن خلاقیت فکری می‌شود. تمرینات ایروبیک از حرکات ریتمیک و متناوب ماهیچه ای بهره برده و ضربان قلب و تنفس را در در مدت زمانی خاص بالا می برد. هم اکنون میتوانید مجموعه آموزش ایروبیک را در قالب یک پکیج اورجینال و شکیل سفارش دهید.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930317181053irobic-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930317181053irobic-2.jpg" border="0"></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> سفارش&nbsp; مجموعه آموزشی “ایروبیک بانوان“</strong></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> در قالب پکیج اورجینال – </strong><strong> به قیمت تنها 1<span lang="en-us">29</span>00 تومان </strong></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> این محصول دارای پشتیبانی کامل پس از فروش است</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">100 % <span lang="fa">اورجینال</span></span></strong></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff6600; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;">انجام حركات این مجموعه به صورت گروهی نیز امكان پذیر بوده و اوقات فراغت شما و دوستا<span lang="fa">نتان</span> را به بهترین صورت پرخواهد كرد همچنین این مجموعه به گونه ای تهیه شده است <span lang="fa">که</span> كسالت و بیحالی را از شما دور كرده و <span lang="fa">شما</span> را شاد و سرزنده نگه می دارد</span><span data-mce-style="color: #ff9933; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 153, 51); font-family: Tahoma;"><span lang="fa">.</span></span></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="justify"><span style="color: rgb(255, 153, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium;">از نظر پزشكی، این ورزش سیستم قلب، عروق، تنفس را تعلیم می‌دهد و با سرعت و بازدهی بالا اكسیژن را می‌گیرد و به قسمتهای مختلف بدن می‌دهد، تنفس یكنواخت از دهان و بینی توأم انجام می‌شود و باعث تبادل اكسیژن و دی اكسید كربن، كنترل قند خون، كنترل فشار خون و كم كردن وزن اضافی بدن خواهد شد. ایروبیك وسیله‌ای مؤثر برای جلوگیری از افسردگی، بی‌حوصلگی، بی‌تابی است، چون هورمون اندروفین در بدن تولید می‌شود باعث ایجاد نشاط، تمركز ذهن و بالا رفتن خلاقیت فكری می‌شود.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930317181116irobic-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930317181116irobic-3.jpg" border="0"></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> سفارش&nbsp; مجموعه آموزشی “ایروبیک بانوان“</strong></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> در قالب پکیج اورجینال – </strong><strong> به قیمت تنها 1<span lang="en-us">29</span>00 تومان </strong></span></span></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 200%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> این محصول دارای پشتیبانی کامل پس از فروش است</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=cd4694"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">100 % <span lang="fa">اورجینال</span></span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800080; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 128); font-family: Tahoma;"> آموزش ایروبیک از مقدماتی تا پیشرفته</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma;"> همراه با دانستنیهای لازم و مفید درباره ایروبیک با استاد حبیبه بابایی</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma;"> شروع کار، زنجیره، تمرینات ایروبیک با چوب</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma;"> تمرینات با وزنه، تمرینات ایروبیک با توپ بادی و ...</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #800000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma;">در قالب پکیج اورجینال شکیل و DVD اورجینال نقره ای</span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">قابل پخش در دستگاه های خانگی و کامپیوتر </span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;"></span></strong></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/cd4694_17480_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.html" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cd4694_17480_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.html"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium;" data-mce-style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);" data-mce-style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center"><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center"><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><br></span></strong></span></p> text/html 2014-05-27T00:51:07+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com پد مادون قرمز"لیدی" http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/345 <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" color="#cc3300">پد مادون قرمز"لیدی"محصولی است با خاصیت انرژی سنگ های آتشفشان و برخی خواص گیاهی دارویی كه تركیب انرژی گرمایی ایجاد شده این محصول تا 12 ساعت در </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" color="#cc3300">دمای 50 درجه سانتیگراد درد را كاهش می دهد.عملكرد اصلی محصول شامل بهبود گردش خون در رگها و مجاری بخشهای مورد استفاده می باشد.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: small;" color="#003300"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مناسب برای: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: small;" color="#006600"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دردهای قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> ، قاعدگی های نامنظم ، حفاظت تخمدان ، رحم و مراقبت های بعد از زایمان . تسكین دردهای عامل سرمایی و گرفتگی عضلانی .</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img alt="" src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;" data-mce-style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" face="Tahoma"><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"><img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif"></a></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">روش استفاده:</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: small;" color="#ff0066"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">1/بعد از برداشتن روكش پد حدود 2 سانتی متر پائین ناف (روی پوست بدن)یا حتی روی لباس زیر چسبانده شود و جهت كاهش دردكمر بهتر است به همین فاصله آن را به</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: small;" color="#ff0066"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">&nbsp;كمر بچسبانید.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">2/هر دوره مصرف شامل 2-3 روز قبل از شروع قاعدگی و روزانه به مدت 8 الی 12 ساعت محسوب میشود.توصیه می گردد برای دردهای قاعدگی شدید و قاعدگی های</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">&nbsp;ابتدایی 3-4 روز قبل از شروع قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> استفاده شود. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(102, 0, 102); font-size: small;" color="#660066"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">3/</span><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">استفاده از محصول در روزهای ابتدایی قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> بلامانع می باشد. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;" color="#0000ff"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">4/ 20- 30روز جهت دردهای مختلف بعد از زایمان و حفاظت از تخمدان توصیه می شود.</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img alt="" src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;" data-mce-style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" face="Tahoma"><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"><img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa2546"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif"></a></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">توجه: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);" size="4" data-mce-style="color: #ff6600;" color="#ff6600">جهت استفاده شبانه روزی توصیه نمی شود.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 102);" size="4" data-mce-style="color: #ff0066;" color="#ff0066">در صورت تاثیر غیر طبیعی محصول استفاده از آن را متوقف نمائید. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 0, 153);" size="4" data-mce-style="color: #990099;" color="#990099">به هیچ وجه برای افراد حامله استفاده نشود</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://kimiabazar.com/detail.aspx?q=sa2546&amp;s=17480&amp;t=4" target="_blank" title=""><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></a></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><br></p> text/html 2014-05-26T09:37:11+01:00 nazaninbanuu.mihanblog.com بسته ای گرم كننده جهت از بین بردن درد قاعدگی http://nazaninbanuu.mihanblog.com/post/344 <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" color="#cc3300">پد مادون قرمز"لیدی"محصولی است با خاصیت انرژی سنگ های آتشفشان و برخی خواص گیاهی دارویی كه تركیب انرژی گرمایی ایجاد شده این محصول تا 12 ساعت در </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="color: #cc3300; font-family: Tahoma;" color="#cc3300">دمای 50 درجه سانتیگراد درد را كاهش می دهد.عملكرد اصلی محصول شامل بهبود گردش خون در رگها و مجاری بخشهای مورد استفاده می باشد.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: small;" color="#003300"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مناسب برای: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: small;" color="#006600"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دردهای قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> ، قاعدگی های نامنظم ، حفاظت تخمدان ، رحم و مراقبت های بعد از زایمان . تسكین دردهای عامل سرمایی و گرفتگی عضلانی .</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img alt="" src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-3.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;" data-mce-style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" face="Tahoma"><a href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546"><img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">روش استفاده:</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: small;" color="#ff0066"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">1/بعد از برداشتن روكش پد حدود 2 سانتی متر پائین ناف (روی پوست بدن)یا حتی روی لباس زیر چسبانده شود و جهت كاهش دردكمر بهتر است به همین فاصله آن را به</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-size: small;" color="#ff0066"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">&nbsp;كمر بچسبانید.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">2/هر دوره مصرف شامل 2-3 روز قبل از شروع قاعدگی و روزانه به مدت 8 الی 12 ساعت محسوب میشود.توصیه می گردد برای دردهای قاعدگی شدید و قاعدگی های</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">&nbsp;ابتدایی 3-4 روز قبل از شروع قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> استفاده شود. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(102, 0, 102); font-size: small;" color="#660066"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">3/</span><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">استفاده از محصول در روزهای ابتدایی قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> بلامانع می باشد. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;" color="#0000ff"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;">4/ 20- 30روز جهت دردهای مختلف بعد از زایمان و حفاظت از تخمدان توصیه می شود.</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img alt="" src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-4.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;" data-mce-style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" face="Tahoma"><a href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546"><img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">توجه: </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);" size="4" data-mce-style="color: #ff6600;" color="#ff6600">جهت استفاده شبانه روزی توصیه نمی شود.</span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 102);" size="4" data-mce-style="color: #ff0066;" color="#ff0066">در صورت تاثیر غیر طبیعی محصول استفاده از آن را متوقف نمائید. </span></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 0, 153);" size="4" data-mce-style="color: #990099;" color="#990099">به هیچ وجه برای افراد حامله استفاده نشود</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#cc00ff">اگر در دوران قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span> خود به دلیل درد <span lang="fa">نمی</span> توانید در اجتماع باشید</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#cc0099"><span lang="fa">اگر شما هم در دوران قاعدگی(پریود) نمیتوانید به خارج از منزل بروید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Tahoma;" size="4" face="Tahoma" data-mce-style="color: #6600cc; font-family: Tahoma;" color="#6600cc">داروهای مسكن را دور بریزید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#800000"><span lang="fa">این بار با تكنولوژی هزاره سوم</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#ff6600"><span lang="fa">پد های </span>cura-heat <span lang="fa">مخصوص كاهش درد قاعدگی(پریود)</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;" size="5" face="Tahoma" data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" color="#ff0066">با خاصیت معجزه آسا</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: rgb(102, 0, 51);" size="4" data-mce-style="color: #660033;" color="#660033"> بسته ای گرم كننده جهت از بین بردن درد قاعدگی<span lang="fa">(پریود)</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#008000"><span lang="fa">با این پد در دوران قاعدگی(پریود) میتوانید به راحتی در اجتماع حضور داشته باشید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#ff0000"><span lang="fa">دارای مجوز ورود محصولات پزشكی</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#ff6600"><span lang="fa">پایداری و ماندگاری تا 12 ساعت بعد از استفاده</span></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(204, 51, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#cc3300"><span lang="fa">برای اولین بار در ایران</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img alt="" src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-1.jpg" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/lady-1.jpg" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;" data-mce-style="text-decoration: line-through;">9480تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;" face="Tahoma" data-mce-style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;" color="#ff0000">قیمت : </span></span>7900 </span>تومان</span></p><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" face="Tahoma"><a href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546"><img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546" target="_blank" data-mce-href="http://jazebehha.eshopfa.biz/cart.aspx?s=53738&amp;q=sa2546"> <img title="خرید پستی" style="border-width: 0px;" alt="خرید پستی" src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;" data-mce-src="http://jazebehha.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif"></a></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;" size="4" face="Tahoma" color="#0000ff"><span lang="fa">دارای مجوز وزارت بهداشت</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;" size="4" face="Tahoma" data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" color="#ff0000"> با خاصیت انرژی سنگ های آتشفشان و برخی خواص گیاهی دارویی</span></span></p><p align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;" size="4" face="Tahoma" data-mce-style="color: #ff6600; font-family: Tahoma;" color="#ff6600"> بهبود گردش خون در رگها و مجاری</span></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 102);" size="4" data-mce-style="color: #ff0066;" color="#ff0066">تسكین دردهای عامل سرمایی و گرفتگی عضلانی</span></span></p><p align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 102);" size="4" data-mce-style="color: #ff0066;" color="#ff0066"><br></span></span></p><p align="center"><a href="http://jazebehha.eshopfa.biz/detail.aspx?q=sa2546&amp;s=53738&amp;t=4" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);" data-mce-style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></span></span></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p>